„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain

 

COOKIES - PROSTEDKY SLOUC K OPTIMALIZACI SLUEB - VEOBECN INFORMACE

web intradep.cz pouv tzv. cookies, tags a dal obdobn technologie. Tyto technologie umouj poskytnout zkaznkm informace pizpsoben jejm potebm a jejich efektivn administraci.

Tyto cookies shromauj informace o vaich zvyklostech pi vyhledvn, pomhaj vytvoit profil klienta / nvtvnka webov strnky, a podle toho cl reklamn sdlen relevantn k vaim zjmm a va osob. Tyto cookies jsou vyuvny s clem lepho zaclen reklamy na uivatele. Tak se vyuvaj pro omezen potu reklamnch sdlen vi jednomu uivateli a zefektivuj reklamn kampan.

Cookies se rozum informace uchovvan v jednoduchch textovch souborech, umstnch na pota z webov st. Tyto cookies mohou bt teny webovmi strnkami bhem pozdjch nvtv. Informace uloen v cookie me mt vztah k chovn zkaznka pi prochzen webov strnky, nebo obsahovat jedinen identifikan slo, take si jej webov strnka bude moci pamatovat pi jeho pt nvtv. Obecn eeno, cookies neobsahuj osobn informace, jejich prostednictvm me bt zkaznk identifikovn, pokud takovto informace webov strnce neposkytl.

Existuj dva druhy cookies, kter pouvaj webov strnky. Trval cookies jsou uloeny na pevnm disku po del dobu. Relan cookies jsou uloeny ve vyrovnvac pamti bhem nvtvy webov strnky a jsou automaticky smazny z potae v okamiku, kdy se zkaznk odpoj od internetu.

elem trvalch cookies je mimo jin usnadnn dalho vyplnn dve poskytnutch daj nvtvnkovi webov strnky, a shromaovn informac o zvyklostech pi vyhledvn na webov strnce (m me bt modifikovna mimo jin i reklama dostupn ve webovm prohlei clen pmo na zjmy osoby, kter pi pedel nvtv webov strnky zadala urit daje, a u daje osobn nebo jin), zadan nap. ve formuli pro vyhledvn slueb nebo produkt spolenosti CLR s.r.o..

Pi prci s cookies budeme vyuvat tyto druhy cookies:

Aplikan cookies - nutn pro sprvn bh aplikace a ppadnho procesu pi nkupu v naem eshopu

Cookies s preferenc uivatelskch  daj - zde jsou pamatovny dv zadan daje nap. o dajch k pihlen, preferencch atd.

Mc cookies - zejmna pro monitoring nvtvnosti a vkonu webovch strnek (Google Analytics)

Cookies uren k personalizaci reklam

Nastaven prohlee a nastaven cookies

V ppad, e nvtvnk webov strnky nesouhlas s vyuitm sluby poskytovan tzv. cookies, me postupovat podle pokyn uvedench v zloce svho internetovho prohlee Help a deaktivovat tak ukldn vech soubor cookies ve svm potai.

Krom trval deaktivaci ukldn cookies je mon tyto soubory manuln smazat z potae (obvykle pomoc klvesov zkratky: CTRL + SHIFT + Delete) po kad nvtv webov strnky.

S ohledem na vhody, kter umouj tyto cookies vak doporuujeme jejich vyuvn.